BIJZONDER VERKOOPSVOORWAARDEN

Onze prijzen zijn altijd exclusief BTW en zonder dienst inbegrepen
Ze kunnen lichtjes veranderen volgens de dagmarkt.

LEVERING ZONDER DIENST

 • Eten

Voor elke bestelling minder dan 300,- €, kost de levering 50,- € in de week en  75,- € op zondag en feestdagen.

 • Materiaal

Voor elke levering zonder eten, kost de levering 50,- € heen en 50,- € weer dit geld ook voor een levering de dag voor het evenement.
Voor elke levering met eten kost de levering 50,- €in de week en 75,- € op zondag en feestdagen zonder opbouw  Opbouw kost 30,- €/u / kemer in the week

 • Drank

Al de bestelde dranken worden gerekend.

 

LEVERING MET

 • Dienst

We zetten tot uw dienst gekwalificeerd personeel zoals koks,kelners vestiairisten, personeel voor de vaat, enz...
Al ons personeel werkt aan de zelfde prijs voor een forfait van minimum 5 u.
Overuren worden U per uur aangerekend

 • Materiaal

Levering en opbouw van de zaal de dag van het evenement is in het 5u forfait inbegrepen (cf levering zonder dienst)

 • Drank

Als U niet voor een All in kiest  worden alleen de geopende flessen gefactureerd als er personeel aanwezig is

 

RESERVATIE

Lunch > 3 werkdagen voor het evenement
Dîner > 7 werkdagen voor het evenement
+ dan 50 pers    > 14 werkdagen voor het evenement
Trouwfeest > 2  maanden voor het evenement

 

VOORSCHOT

Een voorschotfactuur van ± 50 %  zal opgestuurd worden zodra wij een ondergetekende bevestiging per mail of fax krijgen

De betaling van dit voorschot dient als definitieve bevestiging

 

ONZE ALGEMEENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Onze prestaties zijn onderworpen uitsluitend met deze algemene voorwaarden die de voorwaarden van de klant vervangt en nietig verklaard. Alleen onze schriftelijke toestemming kan dit veranderen. Het feit van een of andere regels van deze algemene voorwaarden niet uit te voeren kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van onze rechten.
 2. Onze offertes zijn vrijblijvend. Alleen de bestellingen die door ons schriftelijke aanvaard zijn zijn uitvoerbaar.
 3. De Klant zorgt dat de toegang tot de gebouwen en hun elektriciteitsvoorziening, mogelijk airconditioning en aansluitingen  op alle punten overeenkomstig zijn met de kenmerken en de technische normen van het gebruikte materiaal.
 4. Wij zijn niet verantwoordelijkheid voor vertraging of niet-levering in geval van moeilijke toegang tot de lokalen van de Klant of tekort aan de voorbereiding van deze lokalen, en meer in het algemeen als gevolg van overmacht of gebeurtenissen buiten onze controle. In geval van potentiële schade waar wij eventueel verantwoordelijk zouden kunnen zijn, de Klant zal nooit een vergoeding vragen aan de SC Traiteur B Vandenbauw  waarvan het bedrag hoger is dan de interventie van de verzekeringsmaatschappij waarmee hij een professionele politie heeft genomen.
 5. Onze offertes verbind ons alleen na schriftelijke aanvaarding door de klant van het laatste project binnen de vereiste termijn.
 6. Het verhuren van de materiaal valt onder de verantwoordelijkheid van de Klant, die worde alle schade en verlies moeten vergoederen.
 7. De klant geeft uitdrukkelijk mandaat aan de traiteur van personeel aan te nemen in het kader van het verhuren van een bedrijf in de naam van de Klant, de kelners en andere personeelleden die nodig zijn voor uitvoeren van het contract, de Klant verklaart dit te weten en te aanvaarden. De klant autoriseert de traiteur het personeel in zijn plaats te betalen en zegt toe van de traiteur terug te betalen. De klant verklaart de traiteur vrij te stellen van alle verantwoordelijkheden onder dit mandaat en verzekerd hem tegen elke actie die misschien wel tegen hem door een personeelslid  zou kunnen genomen worden.
 8. Onze facturen zijn onmiddelijk te betalen onmiddellijk op de hoofdzetel van de SC traiteur B. Vandenbauw of bij de financiële instelling vermeld op de factuur. In het geval van niet-betaling op de vervaldatum, zal een verhoging van het bedrag van 15% van de verschuldigde bedragen met een minimum van € 37,20 en zonder voorafgaande verwittiging worden toegepast. 
  Het ontvangst van de factuur vormt volledig en in overeenstemming met artikel 1138 van het burgerlijk wetboek een aanmaning van de schuldenaar, zonder enige noodzaak aan actie en alleen door de vervaldatum.
  Alle eventuele klachten over de factuur is slechts ontvankelijk indien het schriftelijk aan de verkoper geformuleerd is, binnen de  8 dagen na de datum van ontvangst van de factuur.
 9. In geval van annulering van de bestelling door het initiatief van de Klant voor een of andere reden , zal hij aan SC Traiteur B Vandenbauw vergoeding moeten betalen die rekening houd met de kosten tot de dag van de annulering al door de Traiteur betaald zijn. In geen geval mag deze vergoeding minder dan 15% van contract zijn in geval van een annulering 8 werkdagen vóór uitvoering en 40% van de overeenkomst in geval van annulering binnen de 48 uur.
  Het zal hetzelfde zijn in geval van uitstel van het evenement van meer dan twee werkdagen: in dit geval zal de overeenkomst met 15% worden verhoogd als dit uitstel niet 48 uur voor de initiale datum wordt vermeld.
 10. Deze conventie is onderworpen aan de Belgische wet en eventuele klachten zullen door exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel worden behandeld, eventueel de vrede rechtbank van het 1ste kanton van het arrondissement.

ONS ADRES

Beukenstraat 3

1620 Drogenbos

Belgïe

ONZE TELEFOON

+32 2 376 77 37

QRCODE

Traiteur Vandenbauw qrcode